Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2018 15:10 IIT. 271.04.2018 Przetarg nieograniczony dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa
08.02.2018 14:03 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu o powierzchni 127 m2 na pływalni odkrytej przy ul. Krakowskiej w Przeworsku
30.01.2018 10:47 Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania"
24.01.2018 11:46 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018
23.01.2018 12:02 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Budowa i przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania"
16.01.2018 11:38 Przetarg nieograiczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w latach 2018-2019"
12.12.2017 11:28 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
06.12.2017 13:51 Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
23.11.2017 12:04 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie lokalu na pływalni odkrytej o pow. 127m2 przy ul. Krakowskiej w Przeworsku.
06.11.2017 11:42 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna