Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2017 14:06 Przetarg nieograniczony pn:" Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania"
03.07.2017 14:05 Przetarg nieograniczony dla zadnai pn:"Remont dachu „Domu Sowińskiego” na terenie skansenu Pastewnik w Przeworsku"
20.04.2017 10:47 Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania " - drugi przetarg
27.03.2017 10:53 Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
21.03.2017 14:17 Przetarg nieograniczony dla zadania pn: "Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą z podziałem na zadania"
16.03.2017 12:55 Przetarg nieograniczony na:Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania pn." Stabilizacja osuwiska w rejonie ulicy Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej ”
21.02.2017 14:08 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako Zajazd "Pastewnik" zlokalizowanej przy ul. Łańcuckiej 2 w Przeworsku, na czas oznaczony 10 lat
06.02.2017 10:36 Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
30.01.2017 13:09 PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA 2017R.
10.01.2017 09:21 Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna