Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2017 14:08 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako Zajazd "Pastewnik" zlokalizowanej przy ul. Łańcuckiej 2 w Przeworsku, na czas oznaczony 10 lat
06.02.2017 10:36 Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
30.01.2017 13:09 PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA 2017R.
10.01.2017 09:21 Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
16.12.2016 13:02 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
09.12.2016 12:57 Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
01.12.2016 11:25 Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
19.10.2016 13:47 Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych na terenie Miasta Przeworska z podziałem na części"
18.10.2016 10:39 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg na terenie Miasta Przeworska z podziałem na części”
10.10.2016 15:28 Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna