Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2016 14:10 Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Remont i budowa dróg oraz parkingów wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska"
27.04.2016 12:58 Przetarg nieograniczony na zadanie pn:Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i budowlanej dla osuwisk w Przeworsku z podziałem na części
15.03.2016 13:02 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworska
01.03.2016 12:07 Przetarg nieograniczony (2) na zadanie pn:"Przebudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej w budynkach oświatowych na terenie miasta Przeworska - Etap I"
12.02.2016 12:42 Przetarg nieograniczony "Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta Przeworska"
10.02.2016 12:41 Przetarg nieograniczony na "Przebudowa infrastruktury dydaktycznej i sportowej w budynkach oświatowych na terenie miasta Przeworska - Etap I"
01.02.2016 14:41 Przetarg nieograniczony na"Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania"
15.12.2015 13:50 Przearg nieograniczony na: Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska
23.10.2015 12:54 Przetarg nieograniczony na \"Budowa odcinka drogi na ul.Okopowej w Przeworsku etap-III\"
22.10.2015 10:41 Przetarg nieograniczony :Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna