Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2018 11:57 OŚ.6220.1.2018.JK Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025.
16.11.2017 15:07 OŚ.6220.12. 2017.JK Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska: informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu pn.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworsk na lata 2017-2032"
19.09.2017 15:02 OŚ.6220.8.2017.JK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie możliwości przetwarzania samochodów wycofanych z eksploatacji w Stacji Demontażu Pojazdów Impresja - Robert Jaśkowiec, zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 5 w Przeworsku”
29.08.2017 14:26 OŚ.6220.8.2017.JK Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.
04.08.2017 09:15 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjnej z urządzeniami budowlanymi na terenie zakładu produkcji wyrobów stalowych na działce nr ewid.: 4828/5, ul. Łąkowa 5
31.05.2017 14:36 OŚ.6220.6.2017.JK Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: „Produkcja wyrobów sanitarnych” ul. Głęboka 11, 37-200 Przeworsk,
29.05.2017 08:21 OŚ.6220.8.2017.JK Obwieszczenie o udziale społeczeństwa - przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie możliwości przetwarzania samochodów wycofanych z eksploatacji w Stacji Demontażu Pojazdów Impresja Robert Jaśkowiec zlokalizowanej przy ul. Łąkowej 5 w Przeworsku”.
17.01.2017 09:00 OŚ.6220.41.2016.JK Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworska”.
05.01.2017 09:56 OŚ.6220.40.2016.JK Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu pn.: "„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022"
15.11.2016 15:21 OŚ.6220.41.2016.JK Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”.

1 2 3 4 5 6 następna