Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2017 13:04 Zapytanie ofertowe dla zadania dotyczącego Programu Ochrony Środowiska w zakresie raporu , realizacji i prognozy
20.06.2017 14:00 Zapytanie ofertowe dla zadania pn:"Wykonanie renowacji podłogi sportowej o wymiarach 24 m x 45m w hali sportowej przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku"
19.05.2017 13:50 Zapytanie ofertowe dla zadania pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2017 roku"
08.03.2017 08:53 Zapytanie ofertowe na :"Wykonanie Inwentaryzacji drzewostanu wraz ze wskazaniami do pielęgnacji drzew na wybranych działkach w Przeworsku z podziałem na części "
24.10.2016 11:33 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
08.12.2015 14:12 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „ Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku „
10.07.2015 12:31 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, trzech części nieruchomości nr 3063, obręb nr 3, położonych w Przeworsku przy ul. Kąty
01.04.2015 13:46 Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe 2015-2016
25.02.2015 09:55 Zapytanie ofertowe- usługi pocztowe 2015-2016
02.12.2014 15:26 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnej nr 4596 obręb nr 1, położonej w m. Przeworsk - ul.Mostowa

1 2 3 następna