Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2017 08:04 Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej"
14.12.2017 14:46 Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
14.12.2017 14:44 Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2018 zadań pożytku publicznego
14.12.2017 14:43 Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
14.12.2017 14:42 Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
14.12.2017 14:41 Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
14.12.2017 14:40 Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym
14.12.2017 14:39 Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
14.12.2017 14:07 Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
14.12.2017 14:06 Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Przeworska

1 2 3 4 5 6 następna