Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2017 08:09 Zarządzenia: Nr 60/2017 oraz Nr 60a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
16.10.2017 08:08 Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
16.10.2017 08:06 Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 września 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 z dnia 6 marca 2017 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017
16.10.2017 08:05 Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
28.09.2017 08:47 Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 września 2017r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
28.09.2017 08:45 Zarządzenia: Nr 55/2017 oraz Nr 55a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
28.09.2017 08:43 Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
26.09.2017 11:26 Zarządzenia: Nr 53/2017 oraz Nr 53a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
31.08.2017 09:01 Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
23.08.2017 15:01 Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 2 3 4 5 6 następna