Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2018 08:55 Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Przeworska
15.01.2018 13:25 Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15.01.2018 13:24 Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
15.01.2018 13:23 Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
15.01.2018 13:22 Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
08.01.2018 13:31 Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 04 stycznia 2018 w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: - Kultura fizyczna i sport
08.01.2018 13:29 Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 04 stycznia 2018 w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: 1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
08.01.2018 13:28 Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
08.01.2018 13:27 Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
08.01.2018 13:26 Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Przeworska