Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2017 10:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Gorliczyńska
29.09.2017 14:09 Ogłoszenie nr 594648-N-2017 z dnia 2017-09-28r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. "Remont MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2017 14:04 Ogłoszenie nr 594317-N-2017 z dnia 2017-09-27r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
22.09.2017 14:39 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - ul. Marii Konopnickiej
12.09.2017 12:42 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Krasickiego
08.09.2017 11:14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Solarza
04.08.2017 08:43 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Jasna
03.08.2017 12:53 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do sprzedaży - ul. Armii Krajowej
20.06.2017 10:08 Burmistrz Miasta Przeworska podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
20.06.2017 07:58 Ogłoszenie dotyczące opracowania Strategii Wspierania Przedsiębiorczości i Wzrostu Gospodarczego MOF Jarosław-Przeworsk.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna