Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2018 08:28 Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę na czas nieokreślony części działki nr ewid. 120/8 polożonej w Przeworsku przy ul. Szpitalnej na cele handlowe.
18.06.2018 15:04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Przeworska 2014-2018 r.
07.06.2018 08:05 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
28.05.2018 09:15 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchonmości oznaczonej jako działki nr 128 i 129 obręb nr 2 M.Przeworsk
28.05.2018 09:12 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchonmości oznaczonej jako działki nr 3367/1 , 3367/2, 3367/4 obręb nr 3 M.Przeworsk
25.05.2018 11:44 Burmistrz Miasta ogłasza trzeci ustny przetarg na wyderżawienie nieruchomości przeznaczonej na cele handlowe położonej przy ul. M.C.Skłodowskiej część działki nr 230 Obręb nr 1 M.Przeworsk
18.05.2018 11:16 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku - ul. Kościuszki, ul. gen. Andersa, ul. Armii Krajowej
15.05.2018 10:55 Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy i oceny zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska 2014 - 2018.
02.05.2018 10:38 Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działki o nr ewid. 230 Obręb nr 1 M.Przeworsk
30.04.2018 10:15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna