Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2018 08:56 Informacja o wydaniu decyzji z dnia 26.01.2018r., znak: N-VIII.7820.1.6.2018 (I-VI.7820.1.26.2017), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2,096 km od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi", dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
01.02.2018 12:42 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
01.02.2018 10:03 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek przy ul. Misiągiewicza i os. Józefa Benbenka
08.01.2018 13:53 Ogłoszenie o wynikach pierwszego nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Orląt Lwowskich, którą stanowi część działki o numerze ewidencyjnym 846/3 Obręb nr 1 m. Przeworsk o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 0,1008 ha
29.12.2017 09:23 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Skłodowskiej w Przeworsku
29.12.2017 07:47 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Kąty w Przeworsku
19.12.2017 10:24 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: I-VI.7820.1.26.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 ......
14.12.2017 11:47 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Misiągiewicza, os. Józefa Benbenka
08.12.2017 12:43 Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2017r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: I-VI.7820.1.31.2017, z dnia 28 listopada 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w km 637+430 - 637+580 polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk"
04.12.2017 14:16 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna