Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2016 08:06 Obwieszczenie z dnia 07.12.2016r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 05.12.2016r. o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
09.12.2016 08:03 Informacja od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 05.12.2016r.
09.12.2016 08:00 Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.12.2016
08.12.2016 15:14 Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
08.12.2016 15:12 Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
05.12.2016 10:35 Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony działek miejskich przy ul. Głębokiej
23.11.2016 12:58 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Gorliczyńska, Mostowa
18.11.2016 10:40 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia - Zajazd Pastewnik
26.10.2016 12:51 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony działek położonych w Przeworsku przy ul. Głębokiej, pod uprawy rolne
19.10.2016 13:41 Ogłoszenie o przetargu na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 45,88m2 położonego w Przeworsku przy ul. Konopnickiej 2

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna