Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 09:23 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Skłodowskiej w Przeworsku
29.12.2017 07:47 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Kąty w Przeworsku
19.12.2017 10:24 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: I-VI.7820.1.26.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 ......
14.12.2017 11:47 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Misiągiewicza, os. Józefa Benbenka
08.12.2017 12:43 Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2017r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: I-VI.7820.1.31.2017, z dnia 28 listopada 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w km 637+430 - 637+580 polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk"
04.12.2017 14:16 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
23.11.2017 14:24 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym (licytacji) na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej jako działka nr 846/3, obręb nr 1, położonej w miejscowości Przeworsk - część działki
03.11.2017 14:25 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
03.11.2017 14:03 Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
31.10.2017 08:23 Wykaz nieruchomości będący własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna