Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2017 11:15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
27.10.2017 14:18 Obwieszczenie z dnia 26 października 2017r.: Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 35-959 Rzeszów, z dnia 31.08.2017r. (uzupełniony 10.10.2017r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-VI.7820.1.31.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w km 637+430 - 637+580 polegająca na budowie miejsca do kontroli i ważenia pojazdów w m. Przeworsk".
09.10.2017 14:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Marii Konopnckiej
09.10.2017 10:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Gorliczyńska
29.09.2017 14:09 Ogłoszenie nr 594648-N-2017 z dnia 2017-09-28r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. "Remont MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2017 14:04 Ogłoszenie nr 594317-N-2017 z dnia 2017-09-27r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
22.09.2017 14:39 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - ul. Marii Konopnickiej
12.09.2017 12:42 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Krasickiego
08.09.2017 11:14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Solarza
04.08.2017 08:43 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Jasna

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna