Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2016 11:57 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.10.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 października 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów - węzeł Wschodni - Jarosław - węzeł Wierzbna od km 581+263,44 - 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".
13.10.2016 12:14 Protokół z otwarcia ofert do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
04.10.2016 12:10 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
30.09.2016 14:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Jagiellońska
28.09.2016 09:04 MOSiR.263.01.16 Zapytanie ofertowe - prośba o złożenie oferty cenowej - MOSiR Przeworsk
27.09.2016 12:25 Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę działki nr ewid. 877 przy ul. Lwowskiej w Przeworsku
29.08.2016 11:17 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
19.08.2016 10:51 Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony działki położonej w Przeworsku przy ul. Lwowskiej, pod uprawy rolne
18.08.2016 12:35 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
30.06.2016 08:03 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna