Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2017 08:02 Burmistrz Miasta Przeworska podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
18.04.2017 13:49 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Armii Krajowej
07.04.2017 14:05 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.
07.04.2017 10:13 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk - Informacja
06.04.2017 15:08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o konsultacjach projektu GPR
06.04.2017 15:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o przystąpieniu do sporządzenia GPR
06.04.2017 11:38 Burmistrz Miasta Przeworska podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
05.04.2017 08:18 Ogłoszenie o wynikach pierwszego nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Korczaka, którą stanowi działka o numerze ewidencyjnym 73 Obręb nr 4 m. Przeworsk o powierzchni 0,6524 ha
28.03.2017 12:44 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Pszennej oraz przy ul. Studziańskiej
23.03.2017 08:07 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do sprzedaży - ul. Jasna

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna