Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2017 15:08 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.
09.12.2016 11:06 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
15.09.2016 11:21 Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.07.2016 15:06 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
12.01.2016 09:17 Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
08.12.2015 12:58 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.
13.10.2015 10:57 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
31.12.2014 14:18 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji i wychowania, ochrony i promocji zdrowia
31.12.2014 14:13 Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu
05.08.2014 09:13 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.

1 2 3 4 5 6 następna