Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2017 08:40 Zarządzenie Nr 34/2017 Szefa Obrony Cywilnej Miasta - Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Przeworska w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "Wisła 2017"
25.05.2017 08:39 Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
17.05.2017 15:14 Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 maja 2017r.
17.05.2017 15:13 Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
08.05.2017 10:36 Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku.
08.05.2017 10:30 Zarządzenia: Nr 29/2017 oraz Nr 29a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
28.04.2017 09:50 Zarządzenia: Nr 28/2017 oraz Nr 28a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
28.04.2017 09:49 Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Przeworska sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Przeworska za 2016r.
28.04.2017 09:46 Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania przedstawicieli Urzędu Miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych do Komitetu Rewitalizacji
28.04.2017 09:45 Zarządzenie Nr 25/2017 oraz Nr 25a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska

1 2 3 4 następna