Rejestr zmian w biuletynie

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - modyfikacja siwz, zmianaterminu otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zm.ogłoszenia -2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zm. ogłoszenia -1"

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 15"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 14"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 13"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 11"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 9"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 7"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dok. projekt - 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót zał. nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy- zał 11"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWIOR zal. nr 4.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWIOR - zał.nr 4.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWIOR -zał. nr.4.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – etap I "
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej ewidencji zabytków miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 27/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej ewidencji zabytków miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ( koordynatora projektu) dla zadania pn: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” nr. sprawy IIT.271.19.U.18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca Uchwałę w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XLIX/417/18 Rady MiastaPrzeworska z dnia 27 marca 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca Uchwałę w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/427/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/426/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/388/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/425/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do wydzierżawiania infrastruktury technicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/424/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIX/424/18 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/424/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/423/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/422/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/421/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/420/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/391/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/419/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Reymonta i ulicy Kasprowicza w mieście Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/418/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/417/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska na lata 2017-2032"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/416/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału miasta Przeworska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/415/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału miasta Przeworska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/414/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/413/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie powołania Pani Doroty Jarosz na stanowisko Skarbnika Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2018r. w sprawie odwołania Pani Anny Dąbek ze stanowiska Skarbnika Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej ewidencji zabytków miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 24/2018 oraz Nr 24a/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 21/2018 oraz Nr 21a/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 21/2018 oraz Nr 21a/2018 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 21a/2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 20/2018"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna