Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mostowej oraz ul. Gorliczyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk JEDZ - zał.nr.12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Przeworska oraz określenie wzorów dokumentów niezbędnych do jego uzyskania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Przeworska oraz określenie wzorów dokumentów niezbędnych do jego uzyskania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 9/2016"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja ze spotkania warsztatowego w ramachkonsultacji społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji

05.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu pn.: "„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/272/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/271/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/270/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/269/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/268/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/267/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/266/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/265/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/264/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2017 nr XXXII/263/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna