Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznikGminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Miejskiej_Przeworsk_2016-2022
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 28/2017 oraz Nr 28a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 28/2017 oraz Nr 28a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Przeworska sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Przeworska za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania przedstawicieli Urzędu Miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych do Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2017 oraz Nr 25a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn: "Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn: "Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze ofert"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna