Rejestr zmian w biuletynie

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18.10.2016r. w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Przeworska na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 75/2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18.10.2016r. w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Przeworska na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 75/2016"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. )
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna