Rejestr zmian w biuletynie

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 4/2017 oraz Nr 4a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 4a/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 4/2017 oraz Nr 4a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 27 grudnia listopada 2016r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 27 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 39/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 27 grudnia listopada 2016r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do regulaminu - mapa_1_5000"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do regulaminu - fiszka projektowa13.02.2017"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze fiszek projektowych"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin naboru projektów do Gminnego ProgramuRewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 40/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 28.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna