Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Armii Krajowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Armii Krajowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o unieważnieniu postepowania"

14.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz uwag - GPR"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Gminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Miejskiej_Przeworsk_2016-2022"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna