Rejestr zmian w biuletynie

19.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert"

16.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 88/2016 oraz 88a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 88/2016 oraz 88a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 88/2016"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach społecznych -wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag - wyznaczenie obszarurewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach społecznych - KomitetRewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - Komitet Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna