Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Pszenna, Kazimierzowska, Studziańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan_Gospodarki_Niskoemisyjnej_dla_Miasta_Przeworska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan_Gospodarki_Niskoemisyjnej_MiastaPrzeworska_1_12_2016.pdf

06.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar robót - załącznik nr.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/289/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad rozliczenia nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Przeworska na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2023 dla miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2023 dla miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miasta Przeworsk z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/281/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja siwz -2"

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania izasad działania Komitetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna