Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach społecznych -wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag - wyznaczenie obszarurewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach społecznych - KomitetRewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - Komitet Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata2015-2022"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 91/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 90/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2017 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór sprawozdania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 88/2016 oraz 88a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 36/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 26 października 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 26.09.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 26.09.2016r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dnia 07.12.2016r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 05.12.2016r. o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 05.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.12.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna