Rejestr zmian w biuletynie

29.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLII/2017 ze nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Skłodowskiej w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa- projekt
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Siwz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt umowy - zał 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik instrukcja - zał.nr.4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiar robót - zal.nr.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Kąty w Przeworsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Kąty w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna