Rejestr zmian w biuletynie

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania izasad działania Komitetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 80A/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 70/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 70/2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr70/2016 Burmistrza Miasta Przeworska" na "Załącznik Nr 2 doZarządzenia Nr 70/2016 Burmistrza Miasta Przeworska - Plan ciągłościdziałania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2016Burmistrza Miasta Przeworska"

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA 2017R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 29 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna