Rejestr zmian w biuletynie

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXX/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 27 października 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2 - przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.4- instrukcja eksploatacji"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/262/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/261/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/260/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/259/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/259/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/258/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/257/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/256/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/256/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/255/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna