Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 27 września 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej niektóre czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia współczynnika u - rynkowej relacji stawki czynszu dzierżawnego do wartości nieruchomości oraz współczynnika k - uwzględniającego ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości w obiekcie zabytkowym Skansen Pastewnik należącym do Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 81/2016 oraz Nr 81a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 79/2016, Nr 79a/2016, Nr 79b/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 79a/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 79/2016, Nr 79a/2016, Nr 79b/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZBM_79B_2016.pdf" na "Zarządzenie Nr79b/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 79/2016, Nr 79a/2016, Nr 79b/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZBM_79B_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 79/2016, Nr 79a/2016, Nr 79b/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna