Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt założeń"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo-biurowego (z inst. wod.-kan., c.o., gazową, wentylacyjną i elektryczną, miejscami postojowymi i utwardzeniem powierzchni gruntu) na dz. nr ew. 4573 wraz z przyłączem: wodociągowym przez dz. nr ewid.: 4573, 4856, 4837/2, kanalizacji sanitarnej przez dz. nr ewid.: 4573 i 4856, kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.: 4573 przy ul. Łąkowej w Przeworsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku handlowo-biurowego (w kondygnacji I piętra) na pracownię diagnostyki i regeneracji wtryskiwaczy i pomp wtryskowych” dla inwestora "IMPRESJA" Michał Jaśkowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2016 oraz Nr 78a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2016 oraz Nr 78a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 78a/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 77/2016"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna