Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza MiastaPrzeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji narealizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocjizdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemówalkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświatyi wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o którychmowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację wroku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zzakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kulturyfizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przezorganizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust.3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza MiastaPrzeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji narealizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocjizdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemówalkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświatyi wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o którychmowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację wroku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zzakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kulturyfizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przezorganizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust.3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Mostowej oraz ul. Gorliczyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "druk JEDZ - zał.nr.12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Przeworska oraz określenie wzorów dokumentów niezbędnych do jego uzyskania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Przeworska oraz określenie wzorów dokumentów niezbędnych do jego uzyskania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 9/2016"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja ze spotkania warsztatowego w ramachkonsultacji społecznych"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna