Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji z dnia 26.01.2018r., znak: N-VIII.7820.1.6.2018 (I-VI.7820.1.26.2017), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2,096 km od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi", dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dnia 7 lutego 2018r. Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji - znak: N-VIII.7820.1.6.2018 (I-VI.7820.1.26.2017), z dnia 26 stycznia 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2,096 km od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi", na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji z dnia 26.01.2018r., znak: N-VIII.7820.1.6.2018 (I-VI.7820.1.26.2017), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2,096 km od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi", dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/405/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/405/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miasta Przeworska dnia z 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/404/18 Rady Miasta Przeworska dnia z 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/403/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/402/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/401/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/400/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta Przeworska na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/399/18 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postepowania pracowników Urzędu Miasta Przeworska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postepowania pracowników Urzędu Miasta Przeworska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postepowania pracowników Urzędu Miasta Przeworska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Miejskiej Przeworsk przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek przy ul. Misiągiewicza i os. Józefa Benbenka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek przy ul. Misiągiewicza i os. Józefa Benbenka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 59/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.11.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 58/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.11.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIV/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLV/397/18 Rady Miasta Przeworsk"
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLV/397/18 Rady Miasta Przeworsk"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/397/18 Rady Miasta Przeworsk z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/397/18 Rady Miasta Przeworsk z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna