Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista 2016-2018"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2 - ul.Pszenna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2- ul.Szpitalna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2016 oraz Nr 69a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 69a/2016 Burmistrza MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2016 oraz Nr 69a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 06.10.2016r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna