Rejestr zmian w biuletynie

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2017 oraz 69a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 63/2017 "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznychprojektu Gminnego Programu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - Bogdan Sebzda"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - Zofia Zawadzka"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - odpowiedź do wojewody"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - zapytanie wojewody"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zabłocki Adam - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Krzysztof Wiśniowski - Pismo PRM"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Krzysztof Wiśniowski - Wyjaśnienie"

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/369/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/369/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/368/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/368/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/367/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osoby prawnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/366/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/365/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/364/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/363/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochody budżetu Miasta Przeworska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/362/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/361/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/360/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/359/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna