Rejestr zmian w biuletynie

05.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu pn.: "„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/272/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/271/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/270/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/269/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z Gminy Miejskiej Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/268/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/267/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/266/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/265/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/264/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2017 nr XXXII/263/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna