Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 25 sierpnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/234/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/234/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/233/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/232/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/231/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/230/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/230/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/239/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających po za rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/238/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/237/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/236/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/235/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Przeworsk o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, na realizację przez Gminę projektu "Via Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej" jako przedsięwzięcie priorytetowe z zakresu kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/234/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/230/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/229/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/228/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/227/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/226/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/223/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 05.10.2016r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Jagiellońska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2016 oraz Nr 69a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2016 SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA - Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Przeworska w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 września 2016 r. w sprawie makulacji druków ścisłego zarachowania z Urzędu Stanu Cywilnego, ujętych w księdze druków ścisłego zarachowania, znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przeworsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 września 2016 r. w sprawie makulacji druków ścisłego zarachowania z Urzędu Stanu Cywilnego, ujętych w księdze druków ścisłego zarachowania, znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza MiastaPrzeworska"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna