Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/254/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/253/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/252/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XIX/145/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta Przeworska na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/251/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska III” w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/251/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska III” w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/250/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/250/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/249/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/248/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Gminą Leżajsk w przedmiocie powierzenia Gminie Leżajsk realizacji części zadań własnych Gminy Miejskiej Przeworsk w zakresie przetwarzania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/247/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/246/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/245/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/244/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/244/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/243/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/243/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/242/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/242/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/241/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/241/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/240/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 74/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 79/2016, Nr 79a/2016, Nr 79b/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej "Dworcowa" w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna