Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 80A/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 70/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 70/2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr70/2016 Burmistrza Miasta Przeworska" na "Załącznik Nr 2 doZarządzenia Nr 70/2016 Burmistrza Miasta Przeworska - Plan ciągłościdziałania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2016Burmistrza Miasta Przeworska"

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji społecznychdotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawiewyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji społecznych projektuuchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasaddziałania Komietetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Gminny Program Rewitalizacji dla GminyMiejskiej Przeworsk na lata 2016-2022" na "Gminny Program Rewitalizacjidla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacjaobszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022"

24.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 103/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 103/2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 103/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenia Nr 103/2016 Burmistrza MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 103/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 102/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 100/2016, 100A/2016, 100B/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 100B/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 100/2016, 100A/2016, 100B/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 100A/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 100/2016, 100A/2016, 100B/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 81/2016 oraz Nr 81a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 81/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór zawiadomienia"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zgromadzeń publicznych w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zgromadzeń publicznych w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna