Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofet"

16.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 60/2017 oraz Nr 60a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 60/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 60/2017 oraz Nr 60a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 września 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 z dnia 6 marca 2017 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 55/2017 oraz Nr 55a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 55a/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 55/2017 oraz Nr 55a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna