Rejestr zmian w biuletynie

25.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18.10.2016r. w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Przeworska na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gmiennej ewidencji zabytków miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gmiennej ewidencji zabytków miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 27/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr.4- projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr.4 - projekt umowy

24.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr.4 - projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał.nr.4 - projekt umowy
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zapytanie ofertowe - instrukcja dla wykonawców"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.nr.1 - formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2 - ośw. wykonawcy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.3 - wykaz usług"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 70a/2016"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna