Rejestr zmian w biuletynie

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 51/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 24 pażdzernika 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 57/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 23.10.2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 57/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 23.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 56/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 23.10.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - projekt dokumentu do konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag do projektu GminnegoProgramu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2017 oraz 69a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02.10.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa" nr RPPK.03.01.00-18-0034/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Czysta energia" Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02.10.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa" nr RPPK.03.01.00-18-0034/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Czysta energia" Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 61/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 57/2017"

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania -1"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -ul. Orląt Lwowskich"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- ul. Orląt Lwowskich
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2017 oraz 69a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 69a/2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 r. oraz statystycznej liczbie dzieci.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna