Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 4/2017 oraz Nr 4a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 4a/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 4/2017 oraz Nr 4a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na "Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do regulaminu - mapa_1_5000"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do regulaminu - Lokalizacjapodobszaru nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do regulaminu - fiszka projektowa13.02.2017"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze fiszek projektowych"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin naboru projektów do Gminnego ProgramuRewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Nabór Fiszek Projektowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 40/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 28.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Pszenna, Kazimierzowska, Studziańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan_Gospodarki_Niskoemisyjnej_dla_Miasta_Przeworska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan_Gospodarki_Niskoemisyjnej_dla_Miasta_Przeworska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna