Rejestr zmian w biuletynie

15.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach społecznych -wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - wyznaczenie obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag - wyznaczenie obszarurewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o konsultacjach społecznych - KomitetRewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - Komitet Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata2015-2022"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna