Rejestr zmian w biuletynie

12.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - projekt dokumentu do konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłaszania uwag do projektu GminnegoProgramu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2017 oraz 69a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02.10.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa" nr RPPK.03.01.00-18-0034/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Czysta energia" Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 02.10.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Odnawialne Źródła Energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa" nr RPPK.03.01.00-18-0034/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Czysta energia" Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 61/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 57/2017"

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania -1"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy -ul. Orląt Lwowskich"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- ul. Orląt Lwowskich
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2017 oraz 69a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 69a/2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 r. oraz statystycznej liczbie dzieci.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 50/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 26 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji RadyMiasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XL z 28.09.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji RadyMiasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji RadyMiasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna