Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 (dotyczy opracowania Strategii Wspierania Przedsiębiorczości i Wzrostu Gospodarczego MOF Jarosław-Przeworsk)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyją Rady Miasta Przeworska odbytego w dniach 22.05.i 31.05. 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 26/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 26.04.2017.r kontroli w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 29.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Urzędu Miasta Przeworska i w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 22.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w Miejskim Osrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 22.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w Miejskim Osrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 22.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w Miejskim Osrodku Kultury w Przeworsku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 25/2017 z przeprowadzonej przezKomisję Rewizyją Rady Miasta Przeworska w dniu 29.03.2017.r kontroli w Referacie Promocji Miasta Urzedu Miasta Przeworska oraz w MiejskimOsrodku Kultury w Przeworsku"

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk 2016-2022"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/323/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/322/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/321/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/320/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 – 2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/319/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/318/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/317/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/316/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 maja 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz zgromadzeń publicznych w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna