Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Gminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Miejskiej_Przeworsk_2016-2022"

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja siwz, zmiana terminu otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 06.04.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 16/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk - Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna