Rejestr zmian w biuletynie

10.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista 2016-2018"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2 - ul.Pszenna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2- ul.Szpitalna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista"
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2016 oraz Nr 69a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 69a/2016 Burmistrza MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2016 oraz Nr 69a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 06.10.2016r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna