Rejestr zmian w biuletynie

05.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 50/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 26 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2018 – 2022"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji RadyMiasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XL z 28.09.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji RadyMiasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół Nr XL/2017 ze zwyczajnej sesji RadyMiasta Przeworska odbytej w dniu 28 września 2017 r

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2017 oraz 69a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 63/2017 "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznychprojektu Gminnego Programu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - Bogdan Sebzda"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek podległych za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - Zofia Zawadzka"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - odpowiedź do wojewody"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie - zapytanie wojewody"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zabłocki Adam - korekta"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Krzysztof Wiśniowski - Pismo PRM"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Przeworska za rok 2016.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Krzysztof Wiśniowski - Wyjaśnienie"

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska "
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/369/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/369/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/368/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/368/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/367/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osoby prawnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/366/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/365/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/364/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/363/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi dochody budżetu Miasta Przeworska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/362/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/361/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/360/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Orląt Lwowskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/359/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna