Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW – PRZEWORSK NA LATA 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW – PRZEWORSK NA LATA 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/220/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/217/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/216/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/215/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały"

01.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/219/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/219/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW – PRZEWORSK NA LATA 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/219/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW – PRZEWORSK NA LATA 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/222/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 - 2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/221/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia STRATEGII ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW – PRZEWORSK NA LATA 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/220/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/219/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/218/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/217/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/217/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/216/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/215/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/214/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/213/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/212/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S. A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/211/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych S. A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/210/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/209/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna