Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 594648-N-2017 z dnia 2017-09-28r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. "Remont MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nr 594317-N-2017 z dnia 2017-09-27r. Gmina Miejska Jarosław: W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn;"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn;"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postepowania"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-II-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z-IV-kwartał"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/31/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/13/2017 z dnia 26 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Przeworska z wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2017 rok Nr XXXII/263/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2016 rok Nr XVIII/133/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2015 rok Nr IV/14/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2014r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie przetargu"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna