Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXX/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 27 października 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.2 - przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał.nr.4- instrukcja eksploatacji"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/262/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/261/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/260/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/259/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/259/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Przeworsku na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/258/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/257/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/256/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/256/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXI/255/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18.10.2016r. w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Przeworska na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 75/2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18.10.2016r. w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Przeworska na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 75/2016"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. )
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI/122/15 Rady Miasta Przeworska"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna