Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacja obszaruzdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dotyczy dokumentu:
PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA 2017R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 29 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji społecznychdotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawiewyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022 - Raport z konsultacji społecznych projektuuchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasaddziałania Komietetu Rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Gminny Program Rewitalizacji dla GminyMiejskiej Przeworsk na lata 2016-2022" na "Gminny Program Rewitalizacjidla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 - Diagnoza i delimitacjaobszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna