Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 25 sierpnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania - 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/16 RadyMiasta Przeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/234/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/234/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/233/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/232/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/231/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/230/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXIX/230/16 Rady MiastaPrzeworska"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/239/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających po za rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/238/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/237/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/236/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/235/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Przeworsk o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, na realizację przez Gminę projektu "Via Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej" jako przedsięwzięcie priorytetowe z zakresu kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/234/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/233/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/230/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/229/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/228/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/227/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/226/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX/223/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 05.10.2016r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 70/2016 oraz Nr 70a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Jagiellońska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"„Świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu zimowym ulic i chodników miejskich na terenie miasta Przeworska ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 69/2016 oraz Nr 69a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2016 SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA - Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Przeworska w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 września 2016 r. w sprawie makulacji druków ścisłego zarachowania z Urzędu Stanu Cywilnego, ujętych w księdze druków ścisłego zarachowania, znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przeworsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 września 2016 r. w sprawie makulacji druków ścisłego zarachowania z Urzędu Stanu Cywilnego, ujętych w księdze druków ścisłego zarachowania, znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza MiastaPrzeworska"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna