Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Przebudowa ulic Jedności, Długa i Solarza w Przeworsku -2"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofet"

16.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 60/2017 oraz Nr 60a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 60/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 60/2017 oraz Nr 60a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 września 2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 z dnia 6 marca 2017 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25.09.2017r. w sprawie: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk" nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego w dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 55/2017 oraz Nr 55a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 55a/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 55/2017 oraz Nr 55a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna