Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt założeń"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przeworsk”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo-biurowego (z inst. wod.-kan., c.o., gazową, wentylacyjną i elektryczną, miejscami postojowymi i utwardzeniem powierzchni gruntu) na dz. nr ew. 4573 wraz z przyłączem: wodociągowym przez dz. nr ewid.: 4573, 4856, 4837/2, kanalizacji sanitarnej przez dz. nr ewid.: 4573 i 4856, kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.: 4573 przy ul. Łąkowej w Przeworsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku handlowo-biurowego (w kondygnacji I piętra) na pracownię diagnostyki i regeneracji wtryskiwaczy i pomp wtryskowych” dla inwestora "IMPRESJA" Michał Jaśkowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2016 oraz Nr 78a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2016 oraz Nr 78a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 78a/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 77/2016"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna