Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o wynikach w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza MiastaPrzeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji narealizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocjizdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemówalkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświatyi wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o którychmowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację wroku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zzakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kulturyfizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przezorganizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust.3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza MiastaPrzeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji narealizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocjizdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemówalkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświatyi wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o którychmowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 2/2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację wroku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zzakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kulturyfizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przezorganizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust.3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna