Rejestr zmian w biuletynie

29.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIII/2017 ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLII/2017 ze nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 24 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Skłodowskiej w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa- projekt
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STWiOR
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiar robót
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej w 2018r"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Siwz z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt umowy - zał 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik instrukcja - zał.nr.4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiar robót - zal.nr.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ z załącznikami
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Kąty w Przeworsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony działki handlowej przy ul. Kąty w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna