Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/254/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 przeznaczonych na wyszczególnione zadania inwestycyjne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/253/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/252/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XIX/145/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta Przeworska na 2016 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/251/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska III” w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/251/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska III” w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/250/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/250/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/249/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/248/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Gminą Leżajsk w przedmiocie powierzenia Gminie Leżajsk realizacji części zadań własnych Gminy Miejskiej Przeworsk w zakresie przetwarzania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Przeworska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/247/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/246/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/245/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/244/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/244/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/243/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/243/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/242/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/242/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/241/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/241/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXX/240/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 74/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 i 80A/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 79/2016, Nr 79a/2016, Nr 79b/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej "Dworcowa" w Przeworsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna