Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2016 i 53a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza MiastaPrzeworska"

05.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2016 i 53a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 lipca 2016 w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 lipca 2016 w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna