Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 91/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 90/2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Przeworska na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta Przeworskaz dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Przeworska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 grudnia 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2017 zadań pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony ma zadanie pn "Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Przeworska"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie miasta Przeworska z podziałem na części".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór sprawozdania"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ochrony i promocji zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 88/2016 oraz 88a/2016 Burmistrza Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 36/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Przerworska odbytego w dniu 26 października 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 26.09.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 34/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 26.09.2016r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie z dnia 07.12.2016r. - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 05.12.2016r. o odmowie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 05.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.12.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna