Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk za rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy MiejskiejPrzeworsk na lata 2016-2022"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznikGminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Miejskiej_Przeworsk_2016-2022
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 28/2017 oraz Nr 28a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia: Nr 28/2017 oraz Nr 28a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Przeworska sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Przeworska za 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania przedstawicieli Urzędu Miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych do Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2017 oraz Nr 25a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn: "Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dla zadania pn: "Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą z podziałem na zadania"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze ofert"

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 46/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.03.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.03.2017r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.03.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.03.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia połączonychKomisji Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 27.03.2017r."

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oświadczenia majątkowego -wójt/burmistrz/prezydent - PDF"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz oświadczenia majątkowego -wójt/burmistrz/prezydent - Word"
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oświadczenia majątkowego -wójt/burmistrz/prezydent - Word
Dotyczy dokumentu:
Formularze oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz oświadczenia majątkowego -wójt/burmistrz/prezydent - PDF
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2017 roku dla pracowników Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2017 roku dla pracowników Urzędu Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/2017 oraz Nr 21a/2017 Burmistrza Miasta Przeworska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna