Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Gminny_Program_Rewitalizacji_dla_Gminy_Miejskiej_Przeworsk_2016-2022"

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "modyfikacja siwz, zmiana terminu otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn:"Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych z podziałem na zadania "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 06.04.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 16/2017"
Dotyczy dokumentu:
Zakres Gminnego Programu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk - Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna