Uchwała Nr X/69/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 26 czerwca 2003

w sprawie Statutu jednostek pomocniczych – Osiedli Miasta Przeworska.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 7, art. 40 ust 2 pkt 1, art.41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. DZ. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Pełny tekst uchwały do pobrania w załączniku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/69/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie Statutu jednostek pomocniczych – Osiedli Miasta Przeworska.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:08.09.2003 12:42
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:07.05.2009 12:34