Uchwała Nr XIII/88/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003r

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk na rzecz Przedsiębiorstwa TRAX- BRW sp z.o.o.


Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz 1591 z 2001 r z późn. zmianami /, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U Nr 46 poz. 543 z 2000r z późn. zmianami/


Rada Miasta Przeworska
uchwala


§ 1

Wyraża zgodę na użyczenie Przedsiębiorstwu TRAX-BRW Sp.z.o.o części nieruchomości - działki Nr 3170/4 stanowiącej pomieszczenie na poziomie piwnic o pow. 8,29 mkw na potrzeby montażu urządzeń kotłowni gazowej, która będzie służyć do ogrzewania części budynku stanowiącej własność Gminy Miejskiej i części budynku stanowiącej własność Przedsiębiorstwa TRAX-BRW.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr
Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/88/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk na rzecz Przedsiębiorstwa TRAX- BRW s
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:20.11.2003 10:43
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 11:56