Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/252/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Krzysztof Lichtarski
Data publikacji:04.05.2009 14:29
Informację aktualizował:Krzysztof Lichtarski
Data aktualizacji:04.05.2009 14:29