Uchwała Nr XIII/95/03 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 października 2003

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2001r o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2001r. z późn. zm.)


Rada Miasta Przeworska
uchwala

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania stwierdza się wybór następujących ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku:

 1. Buczek Tadeusz
 2. Ciupa Krystyna
 3. Diduch Antoni
 4. Długosz - Gąsior Jadwiga
 5. Drozdowska - Osypka Renata
 6. Fluda Jan
 7. Fołta Szczepan
 8. Górska Marta
 9. Kałamarz Stefania
 10. Kluz Paweł
 11. Kolczak Włodzimierz
 12. Kozak Zofia
 13. Krupiński Wojciech
 14. Krzywonos Zofia
 15. Laska Bogusław
 16. Magoń Urszula
 17. Malec Maria
 18. Mazurek Irena
 19. Michaś Danuta
 20. Michno Barbara
 21. Mirkiewicz Barbara
 22. Młodnicki Wojciech
 23. Pilek Krzysztof
 24. Plesnarowicz Zofia
 25. Rak Elżbieta
 26. Rozpotyński Andrzej
 27. Rozek Grażyna
 28. Socha Wiktor
 29. Śmiałek Anna
 30. Zięzio Marta

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Przeworska do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Prezesowi Sądu Rejonowego w Przeworsku.

§ 3

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/95/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:24.11.2003 10:56
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 12:21