Uchwała Nr XIV/97/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 23 października 2003

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w Przeworsku w 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 6 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 125 poz 1371 z późn. zm. ) po zaciągnięciu opinii Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Przeworsku.Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

Liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką w 2004 roku w Przeworsku w liczbie 25

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach głoszeń.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/97/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie tranportu drogowego taksówką Przeworsku w 2004 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:05.01.2004 12:21
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:05.05.2004 12:30