Uchwała Nr XIV/98/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej
w drodze bezprzetargowej.


Na podstawie art.18 ust 1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późniejszymi zmianami /, art.34 ust 1 pkt 3, art 37 ust 2 pkt.1, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz.543 z 2000r z późniejszymi zmianami /


Rada Miasta Przeworska
uchwala:

§ 1

  1. Przeznaczyć do sprzedaży dotyczczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej mieszkanie komunalne położone przy ulicy Kazimierzowskiej 2/1 o pow. 47.44 m2 za cenę 34 934 zł słownie: /trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery zł./
  2. Przeznaczyć do sprzedaży dotychczasowemu najemcy w drodze bezprzetargowej mieszkanie komunalne położone przy ulicy Konopnickiej 19/27 o pow. 56.29 mkw za cenę 25 283 zł słownie: /dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy zł /

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/98/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 10:09
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:05.05.2004 12:34