Uchwała Nr XIV/102/03 Rady Miasta Przeworska
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie podjęcia współpracy miasta w zakresie promocji, kultury i turystyki

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9, 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./


Rada Miasta Przeworska
uchwala:


§1

Postanawia się podjąć współpracę z miastami: Kraków, Tarnów, Dębica, Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Krosno i Przemyśl oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, mającą na celu promowanie walorów turystycznych i gospodarczych Małopolski i Podkarpacia,
a w szczególności naszego miasta.

§2

Przystępuje się do realizacji wspólnego przedsięwzięcia miasta i jednostek określonych w §1 w oparciu o autorski projekt programu "Na kupieckim szlaku - Norymberga - Kraków - Odessa"

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
mgr Stefan Duliban

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/102/03 Rady Miasta Przeworska w sprawie podjęcia współpracy miasta w zakresie promocji, kultury i turystyki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:06.01.2004 11:12
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:06.05.2004 10:05