Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego osoba zgłasza organowi gminy dane, przez wypełnienie i podpisanie formularza "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO".

W trakcie składania formularzy należy przedstawić:

  • osoby pełnoletnie - dowód osobisty
  • mężczyźni pełnoletni dodatkowo przedstawiają książeczkę wojskową

Osoby, które dokonują wymeldowania z pobytu stałego otrzymują potwierdzenie wymeldowania.

Wymeldowanie z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu organ gminy na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu, przesłanego przez Urząd Stanu Cywilnego, który ten sporządził, bez konieczności wypełniania formularza "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO".


Procedury meldunkowej dokonuje się w:

Urząd Miasta Przeworska, 37-200 Przeworsk, ul Jagiellońska 10 , pokój nr 110

tel.: (0-16) 648-77-53

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego - Informacje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:15.07.2003 15:30
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:17.07.2003 13:54