Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Urząd Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, pokój Nr 108, I piętro

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr LII ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 29 maja 2014r..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Bogumiła Ptaszyńska
Data publikacji:01.09.2014 14:58
Informację aktualizował:Bogumiła Ptaszyńska
Data aktualizacji:01.09.2014 14:58