Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Urząd Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, pokój Nr 108, I piętro

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr LV z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 4 sierpnia 2014r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Bogumiła Ptaszyńska
Data publikacji:01.09.2014 15:25
Informację aktualizował:Bogumiła Ptaszyńska
Data aktualizacji:01.09.2014 15:25