Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącego słupa 41/6 .......
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:09.10.2014 15:52
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:09.10.2014 15:52