Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta Przeworska, Urząd Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, pokój Nr 108, I piętro

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr LVII ze zwyczajnej sesji Rady Miasta Przeworska odbytej w dniu 25 września 2014r..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Bogumiła Ptaszyńska
Data publikacji:03.11.2014 10:26
Informację aktualizował:Bogumiła Ptaszyńska
Data aktualizacji:03.11.2014 10:26