Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o zapoznaniu się stron postępowania z materiałami dowodowymi i o wydaniu postanowienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji oczyszczalni .......
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta PRZEWORSKA
Informację opublikował:Wojciech Majcher
Data publikacji:17.02.2015 15:03
Informację aktualizował:Wojciech Majcher
Data aktualizacji:17.02.2015 15:06